• TODAY290명    /357,305
  • 전체회원2254

여행이야기

입주민 여러분들의 여행정보를 공유하세요

아침고요수목원 봄나들이 봄꽃축제 2016

  • 작성일 : 2016-05-13 09:54:19
  • 작성자 : 관리실관리자
  • 조회수 : 42129 명
  • 추천수 : 2 명
  • 첨부파일 :

수목원1.jpg

수목원2.jpg

수목원3.jpg

수목원4.jpg

.행사기간          2016.04.16 ~ 2016.05.31

.위치                경기도 가평군 상면 수목원로 432(상면)

.행사장소          아침고요수목원 내

.연 락 처            1544-6703

.홈페이지          http://www.morningcalm.co.kr

.공연시간          08:30 ~ 19:00(입장은 18:00까지 가능)

.관람소요시간    약 1시간 30분 ~ 2시간

.이용요금          어   른 : 9,000원

                        청소년 : 6,500원

                        어린이 : 5,500원

.할인정보          홈페이지 안내 참고
댓글

댓글 작성자 :   

  • 목록보기
  • 글추천